حدود و حقوق فردی در حکومت اسلامى
60 بازدید
محل نشر: كنگره انديشه حكومت / 1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی